Avtalsvillkor Rawbike

Rawbike säljer via internet till privatpersoner och företag. Vid försäljning samt vid export tar vi betalt för fraktkostnader om inget annat har avtalats. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. Varor beställs via www.rawbike.se med de uppgifter som måste anges enligt de beställningsformulär som finns på hemsidan. Ofullständig beställning, d v s att uppgifter saknas, är ingen godkänd beställning. Rawbike ingår endast avtal med myndiga personer, fyllda 18 år.

Priser/Fraktavgifter

Alla priser på hemsidan är inklusive moms. Det är vår målsättning att priserna skall hållas oförändrade under året. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna om växelkurser, importregler eller andra förutsättningar skulle ändras. Vi förbehåller oss rätten till sedvanlig kreditprövning vid köp mot faktura. Vid ej godkänd kreditprövning eller leverans till annan adress än folkbokföringsadressen skickas varan mot postförskott. I detta fall tillkommer en extra avgift om 450 kr(speditörens avgift för kontanthantering).

Leverans

Vid beställning av lagervara under vardagar skickas varan från vårt lager på tisdagar och torsdagar och beräknas vara framme 2-4 arbetsdagar senare. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och vi garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna antalet vardagar då oförutsedda förseningar kan uppstå. Leveransproblem som vi känner till får du information om så länge du lämnat en e-postadress där vi kan kontakta dig. Vid omfattande förseningar som Rawbike kan påverka har Kunden rätt att häva köpet. Eventuellt förskott betalas tillbaka inom 30 dagar i de fall konsumenten på riktiga grunder häver köpet. Full returrätt gäller för konsumenter (ej företagskunder) inom fjorton dagar från datumet för leverans, förutsatt att varan är i nyskick och packad i sin kompletta originalförpackning. Returadress:  Båtbyggargatan 120 70 Stockholm. Returkostnad betalas av RAWBIKE om orginalförpackningen finns kvar

Allmänt

Lämnade garantier gäller endast i det landet kunden köpt varan och endast för varor som Kunden anskaffat för eget bruk.

Kvitto

Lämnade garantier gäller enbart mot uppvisande av giltigt kvitto och om regelbunden service minst skett en gång per år.

Ångerrätt 

Ångerrätten gäller för privatpersoner (ej företag) och bara då varan återsänds i väsentligen oförändrat skick inom 14 dagar från leveransdagen. Kunden har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan skall dock förpackas igen med allt ursprungligt emballage. Kunden skall ombesörja frakt till angiven returadress. Eventuellt förskott betalas tillbaka inom 30 dagar för de fall konsumenten på riktiga grunder hävt sitt köp. Returadress: Se leverans ovan.

Leveransgaranti 

Rawbike garanterar att den levererade varan i allt väsentligt stämmer överens med utgivna specifikationer samt kundens beställning och att varan är fri från fabrikationsfel eller andra fel vid leverans.

Vid leveransskada

Kunden är skyldig att vid mottagen leverans kontrollera att varan inte har skador. Om Kunden upptäcker skador på emballage vid leverans ska en anmälan göras direkt till fraktaren eller utlämningsstället för att garanti om leveransskada ska gälla. Anmälan ska därefter skyndsamt göras till Rawbike senast inom två dygn efter leverans.

Vid felleverans

Kunden är skyldig vid mottagen leverans kontrollera att levererad vara stämmer med gjord beställning. Med fel leverans menas fel färg, fel modell osv. Fel vid leverans ska anmälas till Rawbike inom skälig tid, dock senast inom 7 dagar. Vid felleverans äger Rawbike rätt att förse Kunden med ny vara. Rawbike står vid felleverans för kostnaden för retur av den fellevererade varan. Varan skall då vara packad i originalförpackning och oanvänd. Kontakta Rawbike för returfraktsedel på support@rawbike.se

Garanti omfattar

 • Samtliga mopeder kommer med 2-års garanti.
 • Garantin förlängs inte genom att delar byts ut.
 • Garantin innefattar för Rawbike att skicka de ersättningsdelar som behövs för att Kunden på egen hand skall kunna byta delarna eller enligt överenskommelse med verkstad på lämplig ort.
 • En ersättningsdel behöver inte vara ny men skall vara i gott funktionsskick och minst likvärdig med den utbytta delen.
 • Garantin omfattar inte, kedja, vajrar, däck, slang, skärmar, kedjeskydd. Som fel betraktas inte normala intrimnings- eller justeringsåtgärder som justering av växlar och bromsar, ekerspänning, efterdragning av lösa skruvar och muttrar, normal förslitning.
 • Garantin omfattar ej fel som uppstått pga. t.ex. felaktig montering, användning, fukt, förslitning, modifiering av ram eller elsystem, dåligt underhåll/skötsel, överlastning eller yttre åverkan.
 • Lämnade garantier omfattar inte ersättning för direkt eller indirekt skada som Kunden lidit pga. handhavandefel
 • Garantin omfattar inte att ersätta Kunden för montering/eller annan olägenhet i form av kostnad eller arbete som denna haft för att reparera/åtgärda mopeden

Garantin omfattar inte heller fel som saknar betydelse för mopedens funktion och användning. OBS! Tänk på att köra den med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan skada mopeden om man kör omdömeslöst. Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas.

Garanti Mopeder

 • Batteriet på elmopeden ska inte utsättas för extrem hetta eller vatten. Batteriet är väderskyddat för att mopeden ska kunna användas även när det regnar men mopeden får inte utsättas för kontinuerlig vattenpåfrestan som tex i ett vattendrag, diken, bäckar etc.
 • När mopeden inte används ska batteriet förvaras torrt och svalt.
 • Batteriet skall underhållsladdas om det inte används under en längre tid för att det ska bibehålla sin fulla kapacitet.
 • Garanti omfattar inte batterier som är äldre än 2 år, vattenskadade batterier med kortslutning eller nedsatt effekt som följd, batterier som fått skada från olycka eller fall mot hårt underlag.
 • Notera att ett batteriets kapacitet försämras vid kall respektive varm temperatur.

Övriga garantivillkor

Datum på kvitto/faktura gäller som inköpsdag. Reklamerar inte Kunden inom garantitidens utgång, förlorar Kunden rätt att åberopa garantin. Vid förekommande skador eller andra fel på varan är Kunden skyldig att omedelbart begränsa ytterligare skada som kan uppstå till följd av fortsatt användning. I förekommande fall Kunden åberopar garantierna äger Rawbike i enlighet med de villkoren här i rätt att avhjälpa felen. I förekommande fall då Rawbike ej lyckas avhjälpa felen inom 60 dagar skall Kunden tillsammans med Rawbike komma överens om lämplig förlikning. Sådan förlikning överstiger aldrig det av Kunden erlagda beloppet för varan.

Försäkring

Mopederna säljs oförsäkrade och det åligger köparen att teckna trafik- och stöldförsäkring för våra mopeder ( U2 500W och RAWBIKE 750W)

Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa garantivillkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Svensk rätt skall gälla vid tillämpning, tolkning och hävdande av alla rättigheter och skyldigheter förknippade till köpet av varan.

Sekretsspolicy

Grundläggande principer Rawbike: 559095-6867, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Insamling av information

Rawbike erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På dessa webbplatser samlar vi in information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Rawbike använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Säkerhet

Rawbike skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort. För åtkomst till ditt eget konto på Rawbike krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det.Prenumerera på vårt nyhetsbrev för erbjudanden, nyheter och evenemang.