Personuppgifter och integritet

Syftet med denna information är att informera dig som kund om vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats (RAWBIKE.se) och hur personuppgifterna används. Din personliga integritet är viktig för RAWBIKE och utöver personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) följer RAWBIKE alla tillämpliga regler avseende dataskydd.

Samtycke

Observera att vissa personuppgifter behandlas med stöd av samtycke, till exempel vid marknadsföring (inbegripet nyhetsbrev och kommunikation). Genom att anmäla dig till nyhetsbrev godkänner du sådan behandling av dina personuppgifter. Se nedan om hur dina personuppgifter kommer att behandlas i nu aktuella sammanhang.

Insamlad information

RAWBIKE samlar in personuppgifter i samband med att du registrerar dig för att ta emot erbjudanden från oss via e-post och/eller SMS, registrerar försäljningsorder i våra butiker, genomför köp på RAWBIKE.se, och/eller deltar i tävlingar anordnade av RAWBIKE. Vi samlar också in information om din användning av våra webbsidor via cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här. RAWBIKE samlar in och behandlar följande information: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, i vissa fall efterfrågar vi ditt födelsedatum och ditt godkännande att använda informationen i marknadsföringssyfte, bestående av nyhetsbrev via e-post/SMS och andra former av direktmarknadsföring, samt kommunikation via sociala medier efter ditt godkännande. Vi har också möjlighet att använda dina personuppgifter i syfte att rikta direktmarknadsföring mot dig på Internet, till exempel via Facebook och Google. I vissa fall kan även information samlas in från tredje part, bland annat i samband med kvalitetssäkring av personuppgifter.

Hur RAWBIKE använder dina personuppgifter och vilka andra som kan använda personuppgifterna

RAWBIKE använder personuppgifterna endast för marknadsföringsändamål eller i samband med att köp genomförs på RAWBIKE (både via vår webbutik och i våra fysiska butik). RAWBIKE samlar in information så att vi kan tillhandahålla våra kunder relevanta erbjudanden som passar kundens intressen. Informationen kommer dessutom att användas för att säkerställa en god kundupplevelse på våra sidor, RAWBIKE.se. RAWBIKE, org. 559095-6867, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. RAWBIKE kommer inte att sälja eller överföra mottagna personuppgifter till tredje part – vilket innebär att du inte kommer att ta emot information från andra företag än oss med anledning av de personuppgifter vi samlat in från dig. RAWBIKE samarbetar med underleverantörer och samarbetspartners för att behandla och lagra information samt för marknadsföring på uppdrag av RAWBIKE.

Lagring och personuppgiftsbehandling kommer huvudsakligen att ske inom EU/EES-området. Behandling av personuppgifter kommer antingen ske för att fullgöra avtalet med dig, med stöd av samtycke (exempelvis marknadsföring och nyhetsbrev) eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse (bland annat redovisning). Personuppgifter kommer att lagras så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in. Det innebär att insamlade personuppgifter för marknadsföringsändamål raderas om uppsägning av nyhetsbrev sker eller om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter med anledning av lagda beställningar eller avtal som du ingått med RAWBIKE kommer att raderas när avtalet har fullgjorts och när alla skyldigheter hänförliga till avtalet har uppfyllts. Personuppgifter som RAWBIKE behandlar för att fullgöra rättsliga förpliktelser kommer att raderas så snart som de rättsliga förpliktelserna har fullgjorts. Du har ingen skyldighet att tillhandahålla RAWBIKE personuppgifter, men det kan vara en förutsättning för att erhålla varor och tjänster.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Det enklaste sättet att göra detta är att säga upp nyhetsbrevet genom att maila oss på support@rawbike.se. Du har rätt att lämna in klagomål med anledning av behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, se mer på www.datainspektionen.se.

Kontakta oss

Om du har frågor om, vill ha tillgång till, eller radera personuppgifter som RAWBIKE behandlar, kontakta vår kundtjänst via e-post till support@rawbike.se